Runen

de kruimels van het goddelijke licht

Uit Eddas:

Odin is de oudste van Assen (jonge goden)(oude goden zijn Wanen). Één van zijn namen is: hangende god omdat hij negen nachten lang heeft gehangen aan de windige boom:

Ik weet dat ik hing
Aan de windige boom
Negen nachten lang,
Gewond door de speer,
aan Odin gewijd,
zelf aan mij zelf,
aan de wereldboom
waarvan niemand weet
uit welke wortels hij groeit.

Zij gaven mij brood nog boden drank,
Ten slotte spiedde ik omlaag;
Nam de runen op:
Nam de runen op,
Nam ze roepende op:
Ik viel vervolgens eraf.

De runen worden beschouwd als het oudste schrift, gebruikt door de oude Europese volkeren. Voor Oud-Scandinavische en Noord-Germaanse stammen betekende ze iets meer dan alleen een alfabet. Toen dachten ze, dat runen de kosmische krachten representeerden en wanneer een mens runen kerfde in steen of hout, of als hij ze alleen tekende op de grond hij contact met deze krachten kreeg.

Tussen de volkeren van Noord Europa was de overtuiging verspreid dat runentekens door de God waren gegeven. Daarom ook was het de gewoonte om runentekens een geheime betekenis te geven en gebruikten ze het om voorspellingen te doen, talismans maken die beschermden tegen kwaad en om het lichaam te versterken. Er ontstond ook een soort van lichamelijke gymnastiek, oefeningen voor de gezondheid.

Het woord: "rune" betekent in oud-Scandinavisch 'geheim'. De oudste runische geschriften komen uit de III en IV eeuw. Ze zijn gevonden o.a. in Noorwegen en op het eiland Gootland.
Er bestaan een aantal systemen van runisch schrift Dit is de oorzaak van diversiteit en verschillen in vorm en benaming.
Het is beter om alleen een systeem te gebruiken en diverse tekens van diverse systemen niet met elkaar te mengen. Het oudste runisch alfabet is Oudere Futhark. De naam Futhark is afkomstig van de eerste tekens van het alfabet ook algemeen Germaans genoemd.

F(Fehu)

U(Uruz)

TH(Thurisaz)

A(Ansuz)

R(Raidho)

K(Kenaz)

Ze was in gebruik tot de VII eeuw. Ze bestonden uit 24 tekens. Jongere Futhark was bekend in VII - XII eeuw. Het kwam in twee versies voor, namelijk Angelsaksische versie met zijn 28 runen en Noordse versie bestaande uit 16 tekens. Die  laatste werd door Guido von List (1848 - 1919) verrijkt met rune tekens EH i GIBUR die voorkomen in 18 gezangen van Odin van Edda, een verzameling van Scandinavische saga's. Er bestaat nog een versie van runisch schrift. Namelijk de runen van Vikingen bestaande uit 18 tekens en ze verschillen met één teken van het vorige systeem.

Afbeelding boven: runentekeningen gevonden in Noorwegen, Nal
Eigen foto: Brugge, België

NAAM

Betekenis van de runen
(kort)

Energielading

Fehu

Bezittingen, voorspoed, rijkdom, scheppingskracht

Overvloed

Uruz

Kracht, gezondheid, onbegrensde lading en mogelijkheden, overlevingskracht

Volhouden

Thurisaz

Vitaliteit, gerichte kracht, levenswijsheid

Onbreekbaarheid

Ansuz

Inspiratie, overeenkomst, wijsheid, communicatie,

Wijsheid

Raidho

Reis, verandering, opruiming, groei, ontwikkeling, openheid, weg, beweging

Enthousiasme

Kenaz

Creativiteit, betovering, succes, enthousiasme, opbouwende zelfrealisatie

Passie

Gebo

Verbinding, unie, liefde, medeleven

Liefde

Wunjo

Vreugde, blijheid, roem, geluk

Goedgezindheid

Hagalaz

Bevrijding, plotselinge verandering, crises en afscheiding

Compromisloosheid

Nauthiz

Volhouden, geduld, creatieve discipline, aandacht, nood

Hoop

Isaz

Stilte, materialisatie, rust, zelfbegrenzing, nadenken

Beheersing

Jera

Ontwikkeling stap voor stap, oogst, prijs, beloning, rijping

Voorzorg

Eihwaz

Volhouden in bereiken van je doel, contact met geestelijke (wereld), inburgeren, verandering

Geloof

Pertho

De wet van oorzaak en gevolg,

Geheim van het lot, innerlijke wijsheid, karma

Vertrouwen

Algiz

Instinct, natuurlijke veiligheid, goddelijke bescherming

Moed

Sowilo

Sowelo

Overvloed, betovering, voltooiing, voorspoed, groei, overwinning

Betrokkenheid

Teiwaz

Besluit, ecxacte doelgerichtheid, durven, moed, rechtmatigheid,

Eerlijkheid

Berkano

Vruchtbaarheid, genezing, nieuw begin, vrouwelijkheid, voorstellingsvermogen

Tederheid

Ehwaz

Medewerking, vooruitgang, grote veranderingen, aanpassingsmogelijkheden

Samenwerking

Mannaz

Vriendschap, medewerking, intelligentie, gelijkheid, optimisme,

Onfeilbaarheid

Laguz

Intuïtie, hoop, vloed en eb, verbinding met eigen innerlijke wereld.

Weerstand

Ingwaz

Rust, vernieuwing, regeneratie, onverwachte hulp

Geduld

Dagaz

Verlichting, doorbraak, geluk, transformatie

Duidelijk zien en oordelen

Othala

Veiligheid, rustig huis, thuis, aangeboren talenten, wet en orde.

Liefde voor de traditie

Wyrd

Voorbestemming, karma, de wil van de hogere macht en kracht

Lot, bestemming

CURSUS I Runen
De Kruimels van het Licht

Inleiding of de roep der runen
Wat zijn runen?
Werken met stenen of kaarten
Voorbereiding voor het werk
Betekenis van de symbolen
Symbolen voelen
De aantrekking en afstotingskracht van de runen
Logische en intuïtieve denken
Meditatie met runen
Runische scripts
Karmische verbinding met runen
Wat doen de runen met je persoonlijkheid
Mudra's en runische posities en oefeningen
Runen in jouw naam
Runen als de krachttekens
Genezende kracht der Runen
Runenremedies
Bijbehorende affirmaties
Runische mandala
Runische visualisaties
Runische elementen
Oefeningen, oefeningen, oefeningen  

 CURSUS II Runenorakel
De Magische Poort naar het onderbewustzijn
Vervolg van de cursus: Runen De Kruimels van het Licht

Inleiding
De orakeltaal der Runen
Diverse liggingen bij diverse vragen
Diagnose en prognose
Scripts en bindrunen
Het maken van talismans en amuletten
Runen en edelstenen en kristalen
Veiligheidsvoorschriften bij het werken met Runen
Oefeningen, oefeningen, oefeningen.