LEVEN IN OVERVLOED

INTRODUCTIE:

Het is herfst. De dagen zijn aanzienlijk korter geworden en de warme stralen van de Vader Zon verdwijnen zonder dat je dit in de gaten hebt. Lange avonden vragen om extra licht en extra aandacht voor jezelf. Moeder Aarde bereidt zich voor op de winterslaap. De laatste vruchten worden aan mens en dier gegeven. De bladeren van de bomen vallen af. Het leven trekt zich deels terug in de moeder aarde zelf. de dieren bereiden zich voor hun lange winterslaap. Bomen en planten trekken hun sappen terug in de wortels, in de beschermende buik van de moeder.

HERFST-THEMA: LEVEN IN OVERVLOED

Dit thema heeft te maken met het verzamelen, oogsten, jagen, zaaien voor volgend jaar en voorbereiding op de winterrust. Stilstaan bij wat je tot nu toe hebt bereikt en genieten er van wat je hebt en wie je bent. Waardeer dit en wees dankbaar voordat je jezelf nieuwe doelen stelt.

Sleutelwoorden: oogsten, energie opladen, zuiveren, dankbaarheid, overleven, transformatie, integreren, loslaten.

Ritueel 1: Oogsten
Ritueel 2: Voorouders
Ritueel 3: Dankbaarheid en Loslaten

Ieder ritueel is los te volgen, voor de precieze data zie de  AGENDA

ENERGIEEN van de Autumn Rituals

ELEMENT: Water/windrichting: West/ dierenspirits, plantenspirits, runen.

Herfst wordt ondersteund door de energie van de rune: HAGALAZ : planning, zich voorbereiden op wispelturige invloeden, uitdagingen of oncontroleerbare interne en externe krachten.

Hagalaz is de rune van de verstorende natuurkrachten die ons dwingen om ons aan te passen aan de veranderingen die zich voordoen. We kunnen weinig invloed uitoefenen op deze invloeden en het is beter om je aan te passen aan de situatie. Wanneer je flexibel bent en de gebeurtenissen weet te accepteren zul je er minder hinder van hebben.

Tijdens elk ritueel communiceren we met de spirits, worden er vragen beantwoord door spirits, is er divinatie met heilige runen.

FEESTEN EN THEMA’S IN DEZE PERIODE:

Feesten:

23 september - herfstfeest: op de herfstdag waarop het even lang licht als donker was. Een oogstfeest waarbij veel gegeten en gedanst word. ,

1 november - Samhain - het begin van het Keltische jaar, het feest waarop de voorouders worden geëerd en problemen worden opgelost.

30 november Slavisch Andreas/Katharina divinatie avond.

Volle maan:

Jachtmaan : boomenergie: wijnrank, - transformatie,

Bloedmaan : boomenergie: vlier,  overleven,

Boommaan : boomenergie: taxus,  loslaten,

Voor termijnen: zie AGENDA.