Reiki 1+2+3

volgens Usui systeem

Elk mens heeft behalve een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam. Tegenwoordig kan dit gemeten worden met behulp van diverse moderne apparaten. Er wordt dan op frequentie, elektrische spanning en stoomsterkte gemeten. Het is tegenwoordig ook mogelijk om het energetische veld van de mens (aura) te fotograferen.  Vanuit deze metingen kan men analyseren of mensen ziek zijn, zich gewoon niet lekker voelen of een zwak energetisch veld hebben. Aanvullen van dit veld leidt tot verbetering van de gezondheid en een gevoel van welzijn. In sommige culturen is deze wetenschap al duizenden jaren oud is en wordt het veelvuldig toegepast. Tegenwoordig gaat ook onze wetenschap zich erin te verdiepen. 

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie,  dus ook het veld over en om een mens heen. Reiki is ook de naam van de genezingsmethode die lijkt op handoplegging.  Het is een techniek om de ontbrekende energie aan te vullen, wat resulteert in een snelle verbetering van gezondheid, versterking van de organisme en geeft het gevoel van tevredenheid terug. Het helpt je een beter leven leiden en beter functioneren. Ervaring leert dat tijdens de geboorte iedereen deze energie zonder probleem kan ontvangen en doorgeven. Later - als resultaat van stress, diverse angsten, onderdrukken van emoties, worden deze mogelijkheden beperkt. Zodat een mens spanningen in het lichaam gaat creëren worden kanalen die deze energie doorsturen geblokkeerd.

Tijdens de cursus Reiki worden deze energetische blokkades verwijderd door een Reiki Master, met resultaat dat alle deelnemers deze energie onbeperkt kunnen ontvangen en daarna door kunnen geven aan anderen in de vorm van Reiki behandelingen. 

Reiki behandelingen vullen waar nodig het gebrek aan energie aan en verwijderen de oorzaak van de ziekte als gevolg van emotionele- en/of denkblokkades. De methode Reiki werd duizenden jaren geleden al toegepast. Het is voor ons herontdekt door een Japanse priester dr. Mikao Usui. Dit gebeurde pas ongeveer 100 jaar geleden. Vanaf dat moment is Reiki verspreid over de gehele wereld. 

 

We kunnen Reiki onder verdelen in 3 graden:

Eerste graad Reiki geeft ons hoofdzakelijk reiniging van ons emotionele veld, verbetering van de gezondheid en onze vermogens en de mogelijkheid tot behandelen van zichzelf en anderen.  De emotionele veranderingen na de eerste initiatie duren ongeveer 21 dagen tot 3 maanden.  De ingewijde wordt rustiger, warmer, sterker, is meer verantwoordelijk en kan beter omgaan met zijn emoties. Het daarna geven van behandelingen aan zichzelf en anderen geeft verdere zuivering, maar in minder snel tempo. Reiki behandelingen kun je geven bij bijna alle aandoeningen en ziektes. Het geeft o.a. verbetering bij diverse chronische ziektes.

Tweede graad Reiki werkt op ons mentale veld (gedachten) en is 4 maal sterker. (de behandeling kan ook 4 maal korter duren dan bij het geven van de behandeling met een eerste graad) en geeft ons mogelijkheid de behandelingen op afstand in tijd en ruimte te doen. Je kan bijvoorbeeld de behandeling doen bij je thuis voor iemand die zich op dit moment bevindt in het ziekenhuis of je behandeling plaats laten vinden  op een andere tijdstip in het verleden of in de toekomst. 

Derde graad Reiki zuivert onze geest en leert het initiëren van anderen. Vaak wordt de volgende vraag gesteld: wie kan Reiki leraar worden? Wat voor eigenschappen moet zo iemand hebben, of moet zo iemand één of andere aanleg hebben om met Reiki te kunnen werken. 

Reiki is de meest toegankelijke en veilige methode voor iedereen. Om met Reiki te werken hoeft je geen medische kennis te hebben en je hoeft niets te weten over de gezondheidstoestand van de te behandelen persoon. De doorgestuurde energie gaat altijd naar de plek toe waar die op dat moment het meest nodig is. Je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn. Als je niet voelt dat energie door je handen stroomt, dan hou je elke handpositie even lang aan. 

De Reiki cursus kan je ook volgen als je ziek bent. Het is zelfs gunstig. Alleen de initiatie geeft al verbetering en na de cursus kun je jezelf en ook anderen behandelen, het maakt je niet zwakker maar juist sterker.  Tijdens het doorgeven van Reiki energie word je beloont doordat een gedeelte van deze energie voor jou bestemd is. 

Genezen met Reiki verloopt iets anders als bij de magnetiseurs. Een magnetiseur geeft aan de behandelende een deel van zijn eigen energie. Deze energie heeft hij rondom zichzelf verzameld (we zeggen dan dat hij een grote aura heeft) daarna vult hij de ontbrekende stukjes aan. De Reiki behandelaar is een doorgeefkanaal van universele levensenergie. Tijdens een behandeling gaat een deel van deze energie naar de behandelde  en een deel blijft bij de behandelaar. Dus als je anderen behandeld wordt je zelf beter. Doordat je je eigen energie niet doorgeeft is de overdracht van zieke frequenties onmogelijk.  Wij zijn allen de doorgevers van deze wonderbaarlijke energie. 

Om de Reiki te leren is alleen een intentie om anderen te willen helpen noodzakelijk.

Workshop 1+2+3

Individueel of in een kleine groep. Alleen op afspraak.

Dit is een totale praktische opleiding inclusief 3 inwijdingen in de graden 1en 2 en incl. graad 3 d.w.z. mastergraad. De workshop wordt aangeboden als een totale en complete opleiding. Aparte inwijdingen worden in zijn algemeen niet gegeven.

Kosten: € 450.- voor alle drie graden, stencils, 3 x lunch en incl. 3 inwijdingen.

Nazorg en aanvullende bijscholingen behoren tot mogelijkheden.

De kosten dienen in zijn geheel vooruit betaald te worden, tenzij anders afgesproken.

Tijd:                               van 10.00-16.00 uur

Opgeven                          via deze website of perikarion.ts@gmail.com


Na aanmelding krijgt u betalingsinformatie.