De inwijding, ook wel initiatie genoemd, is de opeenvolging van een of meer handelingen die erin bestaat om een buitenstaander of jongvolwassene op te nemen in een particuliere groep of gemeenschap. Hiermee gaat een leerproces gepaard, dat de inwijdeling tot een goed einde moet brengen. Na afsluiting van dit leerproces is de persoon een ingewijde, en bezit de volheid van rechten en plichten in de groep. De inwijding gaat meestal gepaard met een symbolisch uitgewerkt ritueel.

Er zijn steeds drie te onderscheiden fasen te onderkennen binnen een inwijdingsproces:

  • afscheiding: het afscheid van de inwijdeling uit de universele gemeenschap
  • marge: de kritische overgang van inwijdeling naar ingewijde
  • aansluiting: het verwelkomen van de ingewijde in de particuliere gemeenschap
    • (tekst van Wikipedia)--------------------------------------------------------