Munay Ki initiaties
Een energetische kwantum sprong in de menselijke evolutie

Munay Ki is een woord uit de Qechua taal van Peru, en betekend

In liefde vanuit het hart,
en ook
Ik houd van je.

Het jaar 2012 heeft in oude Incatradities en geschriften een belangrijke betekenis. Het staat symbool voor een verandering in het bewustzijnsniveau van de mens op aarde. De mens transformeert van homo sapiens naar de homo luminus, ook wel de verlichte mens genoemd. Die transformatie heeft invloed op de mens als individu, maar ook op de mensheid in zijn geheel.

Overgebleven nazaten van de oude Incacultuur, de Q'eros, zijn op de hoogte van deze naderende eindtijd en hebben zich ten doel gesteld de moderne mens klaar te maken voor deze verlichting door instructie van de negen inwijdingen van de Munay-Ki.

De inwijdingen hebben inmiddels wereldwijd bij vele mensen plaatsgevonden en richten zich op het evolueren naar een hoger frequentieniveau. In het gouden tijdperk voelt de mens zich weer verbonden met de aarde en de natuur.

 Workshop:

Datum: om af te spreken
Duur: 3 dagen van 10.00-16.00 (zaterdagen)
Kosten: €330.-
Incl. stencil, Pi –Stone, 9 initiaties, lunch.

Er wordt individueel of in kleine groepen gewerkt.

Afspraak direct voor 3 dagen met tussenpauzen van enkele weken.

Lees ook het boekje over Munay-ki lezen a.u.b. (bij Downloads)

Aanbevolen Literatuur:

Paul Liekens & José de Graaf: 2012 ... en daarna?!

Vele tekenen wijzen erop dat we afstevenen op een heel nieuw tijdperk. We beleven nu het einde der tijden, oorlogen, natuurrampen, zoals beschreven in bijna alle heilige boeken. Volgens de Incasjamanen rest er nog voldoende tijd om ons klaar te maken en het aangekondigde nieuwe gouden tijdperk te creëren, na 2012. Zij geven ons eenvoudige technieken, voor hoger bewustzijn en verandering van onze DNA-structuur, om de overgang harmonieus te kunnen maken, de Munay-ki-riten. Met nog een groep westerlingen hebben Paul Liekens en José de riten ontvangen. Zij schrijven hierover en wat jij kunt verwachten als ook jij de riten ontvangt. De Incasjamanen zeggen: 'De riten zijn er niet alleen voor ons. Ze zijn er om door te geven.' Met de Munay-ki-riten van de Incasjamanen kunnen we ons klaarmaken voor het tijdperk na 2012. Paul Liekens geeft al vele jaren NLP-opleidingen, workshops over bewustzijnsontwikkeling en recentelijk ook initiaties in sjamanisme. Hij heeft 30 jaar ervaring in randwetenschappen en heeft inmiddels 19 boeken geschreven.

 

Elisabet Jenkins: De terugkeer van de Inca
De Amerikaanse auteur, psychologe en therapeute, beschrijft haar spirituele avonturen in Peru. In het eerste deel doet ze verslag van haar contacten met 'berggeesten', opgeroepen in een soort spiritistische sessies bij de indianen. In het tweede deel beschrijft ze de tiendaagse grote inwijding in de hogere niveaus van de Incareligie. De spiritualiteit waarin ze wordt ingewijd, bestaat vooral uit het werken met energie.
 

 

Elisabeth Jenkins: Reis naar Q’eros

De Amerikaanse psychologe Elizabeth Jenkins is als een van de weinige westerlingen ingewijd in de heilige mystieke leer van de meesters van de Andes. Deze leer wortelt in een 16.000 jaar oude en ononderbroken traditie die van meester op volgeling wordt doorgegeven. Maar deze initiatie was voor Jenkins slechts het beginpunt van haar spirituele zoektocht. Want om de boodschap te verspreiden die zij zelf heeft ontvangen, zal zij zich opnieuw in een onbekend avontuur moeten storten. En daarbij staat haar eigen geluk op het spel.

Reis naar Q'eros is het verbluffende verhaal van een westerse vrouw die zich, ver weg van de haar bekende beschaving, begeeft in een wereld van geheimzinnige rituelen, traditionele offerfeesten en bovennatuurlijke verschijningen. Op zoek naar de leer van de verloren gewaande Incacultuur, trekt Jenkins met een groep vrienden het duistere binnenland van Peru binnen, een gebied waar westerlingen zich nauwelijks vertonen. Hoog in het spectaculaire Andesgebergte ontmoeten zij don Manuel Q'espi die hun zal helpen bij hun queste, een queste die hun voorstellingsvermogen zwaar op de proef zal stellen. Want in de betoverende wereld van Zuid-Amerika doen zich zaken voor die de geest ver te boven gaan...
Eerder verscheen van Elizabeth Jenkins De terugkeer van de Inca.
ISBN 90 229 8523 7

Alberto Villoldo: Afdalen in je ziel
Helen van verleden en toekomst met soul retrieval


Je kunt jezelf en andere genezen met behulp van sjamanistische technieken, die tot nu toe voor de meeste mensen niet toegankelijk waren. De oude sjamanen van Amazone en Andes noemden dit proces journeying (meditatiereizen).We hebben een ziel die net als het hart uit vier 'kamers' bestaat. In de eerste kamer heb je een wond weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft afgebracht. De tweede bevat je beperkende overtuigingen en aangegane zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun je de genade en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de vierde kamer zul je je jouw zielsopdracht weer kunnen herinneren, de werkelijke reden waarom je hier bent. In enkele sessies kun je zo met soul retrieval bereiken, waar je in een psychologische context misschien jaren voor nodig hebt.
In enkele sessies kun je bereiken waar je anders jaren psychotherapie voor nodig hebt

DR. ALBERTO VILLOLDO, psycholoog en medisch antropoloog, doet al meer dam 25 jaar onderzoek naar geneespraktijken van de sjamanen van de Amazone en Andes. Ook heeft hij zich beziggehouden met de psychosomatische factor in ziekte en gezondheid. Tegenwoordig leidt hij mensen op in energetische geneeskunde en soul retrieval. www.thefourwinds.com
ISBN 978 90 202 8477 5

Oorspronkelijke titel
Mending the Past and Healing the Future with Soul Retrieval