SHAMANIC WAKE UP - opleiding deel 1

Sjamanisme is helemaal hot,

omdat onze vooroudersjamanen

al vredesvuren in het hiernamaals branden

om ons de weg te wijzen naar hun kennis.

 

Moeder Aarde is al wakker uit haar diepe slaap.

Moeder Aarde ademt met haar diepe adem vanuit haar opgezette warme buik.

Moeder Aarde roept al haar kinderen bijeen, de mens, het dier, de plant en alle onzichtbare spirits verbonden met haar, om naar Haar te luisteren.

Moeder Aarde vraagt gehoorzaamheid voor haar natuurwetten.

Moeder Aarde, om in evenwicht te blijven, scheidt het kaf van het koren.

NU.

 

 

WAT IS SHAMANIC WAKE-UP

Er zijn op dit moment heel veel mensen geïncarneerd op Aarde die een sjamanistische verleden hebben. Je voelt de drang naar je vorige cultuur en tradities, misschien zelfs naar meerdere. Je bent gefascineerd door de eenvoudige manier van denken en healen. Je gaat (of droom je er van) met vakantie naar bijvoorbeeld Egypte, Peru, Griekenland of Australië om inheemse bewoners en hun tradities te ontmoeten en ervaren. Je voelt zich verbonden met de natuur. Je bent de natuur. Je weet zelf van binnen of deze woorden, deze oproep voor jou is. Weet dat je heel belangrijk voor ons allemaal en Moeder Aarde bent.

 

 

 

 

Waarom zou ik voor SHAMANIC WAKE UP kiezen?

Ik nodig je uit voor een reis door jezelf. Je zal een heel proces van bewustwording doorlopen en veel nieuwe dingen ontdekken, ook in jezelf.

Je ontdekt wat je blokkeert om heel, gezond en gelukkig te zijn. Als je dit toelaat en met overgave meewerkt, wordt de ballast uit je verleden opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe, bewust door jezelf gekozen, dingen in je leven. Je levensblik zal veel ruimer worden en aan het eind van het jaar zul je een geestelijk rijker mens zijn. 

Een gelukkig, gezond en heel mens is de beste hulpverlener die onze maatschappij nodig heeft. Wij hebben je nodig. Elk paar handen is nodig om de aankomende tijd van veranderingen te ondersteunen. Om de angsten van je medemensen op te kunnen vangen moet je echter eerst je eigen angsten en gebreken onder ogen zien. Tegelijkertijd worden je aangeboren talenten aangesproken en ontwikkeld.

Moeder Aarde heeft je nodig. Het is de HOOGSTE tijd.

Wat betekent dit voor jou?

 -   Je wordt energetisch schoner en gevoeliger

-   Je vibreert sneller en fijner

-   Jouw talenten worden zichtbaar

-   Jouw gebreken worden voelbaar

-   Je trekt andere mensen naar je toe, nieuwe vrienden, maar ook mensen met die hulp nodig hebben en dat niet altijd kunnen/durven vragen

-   Jouw fysieke lichaam wordt gezonder en lichter

-   Je leert je fysieke lichaam met liefde en respect te ehandelen, van binnen en van buiten te reinigen en te voeden  

-   Je leert hoe je jezelf regelmatig energetisch kunt reinigen

-   Je leert je emotionele lichaam kennen, jouw emotionele

     reacties te begrijpen en daardoor beter te handelen

-   Je leert en traint je mentale lichaam, je onderzoekt jouw

     gedachten en overtuigingen naar feitelijke waarheden 

-   Je leert jouw beide hersenhelften in evenwicht te brengen en te houden. 

Intake gesprek

Een intake gesprek voor deze opleiding is noodzakelijk. Ik zal de Spirits vragen of je deze opleiding kan volgen, of deze kennis op jouw karmische weg ligt, wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw gebreken en valkuilen zijn waarop je moet letten tijdens de scholing.  Er wordt ook gekeken of je bij de groep past. Personen met een psychiatrisch of drugsverleden zijn per direct uitgesloten. De wil, kracht en een gezonde eigenwaarde wordt tijdens de opleiding van jouw verwacht.

Ik  behoud mij het recht voor om, zonder uitleg, een kandidaat te weigeren.

Programma

 

Intakegesprek

Op afspraak, verplicht

Dag 1

Energetisch systeem van alles wat leeft, Energetisch vampirisme, Reiniging Bescherming

Dag 2

Het wereldbeeld van de sjamaan, Bewoners van die werelden, De spirit van de Aarde, het NU, Werken met de toekomst en het verleden

Dag 3

Sjamanistische tradities en rituelen, Core-sjamanisme, Urban-sjamanisme

Dag 4

Krachtdieren en andere Spirits in verschillende wereldtradities

Dag 5

Altaar, Krachtvoorwerpen maken en gebruiken, werkkleding

Dag 6

De vier windstreken. De poortwachters van Zuid, Noord, West en Oost

Dag 7

Transreizen; Shapeshift

Dag 8

Soul retrieval en power extraction

Dag 9

Sjamanistisch orakelen

Dag 10

Afsluiting, Inwijdingsritueel

Benodigdheden:

pen, papier, warme sokken, een matje om op te liggen en een deken.

….en wat nog nodig is voor de les.

 

 

Thema's

Omdat de Spirits van de dag, de Spirits van de groep en de kracht van de groep het programma van de dag bepalen, kunnen wij dit niet nauwkeurig vastleggen. De Spirits kijken naar de dag en de groep, spelen in op gebeurtenissen van dat moment en geven door wat op dat moment nodig is voor de groep en wat de groep aankan.

 Dat is de reden dat hier een algemeen overzicht van de thema’s die worden behandeld is gegeven, maar wij kunnen de volgorde en de duur van de rituelen niet zelf bepalen.

 De volgende thema's komen zeker aan bod:

-           Hoe sta ik in de wereld? Mijn eigen energetisch systeem.

-           Energetische systemen van de stenen, planten en dieren.

-           Energetische systeem van wezens uit andere dimensies (andere

            werkelijkheid). De wisselwerking er tussen.

-           Relaties tussen de werelden. Verbindingen. Kosmische homeostase.

-           De bewaarders van Windstreken – elementen – hulpspirits

            (planten, dieren, stenen), begeleiders, het contact met de Schepper.

-           Het bewuste, het onbewuste, het bovenbewuste, het verleden,

            het heden en de toekomst.

Dagindeling

Omdat de tijd voor een sjamaan(practitioner) een andere dimensie heeft, hou a.u.b. rekening met het uitlopen van de activiteiten.

 

Tijd

Activiteit

10.00-10.30

Talking stick, groep verbinden, prayer

10.30-11.00

Thema 1 van de dag

11.00-11.15

Korte pauze, koffie, wc, etc.

11.15-13.00

Werk, oefeningen, ritueel, nabespreking

13.00-14.00

Lunchpauze (soep+brood)

14.00-14.30

Thema 2 van de dag of vervolg thema 1

14.30-15.30

Werk, oefeningen

15.30-15.15

Korte pauze –  ontbijtkoek (+boter) 

15.15-16.45

Werk, oefeningen, ritueel, nabespreking

16.45-17.00

Huiswerk en voorbereiding voor volgende les

Aanmelding

Om je aan te melden kun je een e-mail sturen naar info@shamanicwakeup.nl voor het maken van een afspraak voor een intake-gesprek.
Na deze opleiding kun je ook kiezen voor de vervolg-jaaropleiding

SHAMANIC HEALING - WAKE UP THE HEALER