EEN REIS NAAR BINNEN

INTRODUCTIE:

De wereld slaapt. Moeder Aarde wordt omgeven door stilte, kou en afwachting. Het lijkt alsof de tijd stil staat en er weinig gebeurd. Dat is niet zo. Moeder Aarde verzamelt en reinigt al haar sappen en energieën om, als de tijd komt, haar kinderen te voeden: de planten, de dieren en de mensen.

Wij mensen brengen de tijd vooral door met nadenken en plannen maken: hoe nu verder?

Dit is de tijd om stil te staan. Bij je eigen gezondheid en je eigen ontwikkeling. Oude plannen af te ronden en nieuwe plannen te maken. Stilstaan en kijken naar de dingen in je leven en luisteren naar je hart. Wil ik dit leven zo verder leiden? Wil ik dit werk zo blijven doen? Wil ik met deze relatie verder? Wil ik het zoals het is? Zo niet, wat kan ik doen om mijn situatie te veranderen en te verbeteren. Hoe kan ik mijn partner beter leren kennen? Hoe ga ik beter om met mijn kinderen. Schenk ik wel voldoende aandacht aan mijn (voor)ouders? Wat voor nieuws wil ik leren in het komend jaar? Dit en nog veel meer vragen wachten op antwoord.

WINTER-THEMA: EEN REIS NAAR BINNEN

Het thema van de heeft te maken met: innerlijk rust, het stilstaan bij, loslaten, plaats maken voor het nieuwe, in je eigen kracht staan, inspiratie en creativiteit. De tijd van rust maar ook de tijd van feesten. Sleutelwoorden: geboorte van de Zon, reiniging, plannen maken, diepgang, kiemkracht, krachten verzamelen)

Ritueel 1: Winter- Licht - Feest
Ritueel 2: Innerlijke Kracht
Ritueel 3: Nieuw Begin
Ieder ritueel is los te volgen, voor de precieze data zie de  AGENDA

ENERGIEEN van de Winter Rituals

ELEMENT: vuur / windrichting: noord / dierenspirits, plantenspirits, runen.
Winter wordt ondersteund door de energie van de rune

ISA: Isa (ijs) staat voor een periode van inactiviteit. Isa verlangt een tijdelijk loslaten van je ego-verlangens. Wanneer je je laat meedrijven met de levensstroom en meewerkt in stilte, zul je vanzelf de juiste richting oppakken en nieuwe kansen ontdekken. Je vast bijten in een situatie, een emotie of in materie heeft geen zin, omdat je dan geen contact maakt met je ziel. Zo kom je nooit vooruit.

Tijdens elk ritueel communiceren we met de spirits, worden er vragen beantwoord door spirits, is er divinatie met heilige runen.

FEESTEN EN THEMA’s IN DEZE PERIODE:

Feesten

21 december - Yule , Joel , lichtfeest, op de dag van joel en Kerst, op de langste nacht, geboorte van de Zon, Slavisch Jare feest,

1 februari - Imbolc - het eerste lentefeest, gewijd aan de godin Birgit.

Volle Maan

Maan vd Langste Nacht : boomenergie: berk – thema: reiniging/nieuw begin,

IJsmaan : boomenergie: lijsterbes – thema: diepgang,

Sneeuwmaan : boomenergie: es- thema: kiemkracht,